Praca & Kariera

"Dla tego, który nie zna celu, żadna droga nie jest właściwa."

Emtrex Group International oferuje Państwu rożnorodność możliwości, zrobienia kariery. Ciągle poszukujemy kreatywnych pracowników we wszystkich obszarach działania.

Warunkiem jest osobiste zaanagażowanie i przyjecie odpowiedzialności. Oferujemy Państwu wolną przestrzeń czasowa i myślowa, odmiane jak i doskonałe szanse awansu.

Ucieszylibyśmy się z podjęcia Kontaktu z nami.

Copyright © 2001 - 2007 Emtrex Group International