Dziedziny przedsięwzięć i działania

"Całość jest zawsze czymś wiecej niż tylko suma jej części."

Zarządzanie Emtrex Group International
Właściwe zarządzanie projektami decyduje o sukcesie lub porażce. Emtrex Group International dysponuje wieloletnim doświadczeniem i niezawodnymi partnerami we wszystkich możliwcyh dziedzinach.

Controlling Emtrex Group International
Ze względu na presje kosztów i innowacji efektywny controlling i benchmarking stają sie coraz ważniejsze. Osiągamy decydujące korzyści dzięki optymalizacji i nowemu modelowaniu procesów i przebiegów.

Investment Emtrex Group International
Kontrolujące ryzyko i długofalowe zarządzanie portfolio z glównymi inwestycjami w dziedzinie własnych projektów od lat zapewnia naszym członkom wyróżniajacy outperformance.

Network Emtrex Group International
Nasza międzynarodowa sieć opiera się na własnym, rozwiniętym schemacie komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami. Czasowo ustalone, wiążące sie z projektem wprowadzenie istniejących zasobów pienieżnych jest naszą metodą na duża efektywność.

Społeczna ekonomia Emtrex Group International
Ogólna akceptacja naszej globalnej odpowiedzialności jest ważnym celem Emtrex Group International. Tematyzacja światowych, społecznych i ekonomicznych problemów jest przedmiotem najróżniejszych kampanii.

Copyright © 2001 - 2007 Emtrex Group International